News ข่าวประชาสัมพันธ์ ธนิยะ บิวตี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ ธนิยะ บิวตี้

เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา แพทย์หญิงสุจิตรา นภาธร ได้ไปบรรยายเรื่องAnti-Aging ให้สมาคมทันตแพทย์แห่งประเทศไทยที่Royal Paragon Hall ชั้น 5 ที่ผ่านมา และมีผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก หากลูกค้าท่านใดต้องการปรึกษาเรื่องผิวหน้าสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ที่ 02-231-2100