News แพทย์หญิงสุจิตรา นภาธร ได้รับเชิญไปสอนเทคนิคการฉีดBotoxที่แผนกผิวหนังร.พ.จุฬาลงกรณ์

แพทย์หญิงสุจิตรา นภาธร ได้รับเชิญไปสอนเทคนิคการฉีดBotoxที่แผนกผิวหนังร.พ.จุฬาลงกรณ์

แพทย์หญิงสุจิตรา นภาธร ได้รับเชิญไปสอนเทคนิคการฉีดBotoxที่แผนกผิวหนังร.พ.จุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก