Medical Packages ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

ธนิยะ ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพ ที่มีให้ท่านได้เลือกตามความต้องการ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้ผลถูกต้อง รวดเร็ว

โปรแกรมที่ 1 อายุ < 35 ปี ตรวจพื้นฐาน  :  ราคา 890 บาท
Basic Check  up  1

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ความดันโลหิต ชีพจร ( Physical Examination ) 
ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก หัวใจ ฟิล์มใหญ่ ( Chest X-Ray ) 
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / Glucose ( FBS ) 
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ( Complete Blood Count ) 
ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด ( Cholesterol ) 
ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด ( Urine Analysis )

โปรแกรมที่ 2 อายุ < 35 ปี ตรวจอย่างละเอียด  :  ราคา 1,150 บาท
Detailed Check up 2

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ความดันโลหิต ชีพจร ( Physical Examination ) 
ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก หัวใจ ฟิล์มใหญ่ ( Chest X-Ray ) 
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / Glucose ( FBS ) 
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ( Complete Blood Count ) 
ตรวจการทำงานของไต/Kidney Function test ( Creatinine ) 
ตรวจการทำงานของตับ/Liver Function test (SGPT ) 
ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด ( Cholesterol ) 
ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด ( Urine Analysis )

โปรแกรมที่ 3 อายุ > 35 ปี ตรวจพื้นฐาน  :  ราคา 1,950 บาท
Basic Check up 3

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ความดันโลหิต ชีพจร ( Physical Examination ) 
ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก หัวใจ ฟิล์มใหญ่ ( Chest X-Ray ) 
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / Glucose ( FBS ) 
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ( Complete Blood Count ) 
ตรวจการทำงานของไต/Kidney Function test ( BUN/Creatinine ) 
ตรวจการทำงานของตับ/Liver Function test (SGOT/SGPT ) 
ตรวจระดับกรดยูริก โรคเก๊าท์ ( Uric Acid ) 
ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด ( Cholesterol/Triglyceride ) 
ตรวจแยกระดับไขมันป้องกันหัวใจ ( HDL- Cholesterol ) 
ตรวจแยกระดับไขมันทำลายหัวใจ ( LDL- Cholesterol ) 
ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด ( Urine Analysis )

โปรแกรมที่ 4 อายุ > 35 ปี ตรวจอย่างละเอียด  :  ราคา 2,350 บาท
Detailed Check up 4

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ความดันโลหิต ชีพจร ( Physical Examination ) 
ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก หัวใจ ฟิล์มใหญ่ ( Chest X-Ray ) 
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / Glucose ( FBS ) 
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ( Complete Blood Count ) 
ตรวจการทำงานของไต/Kidney Function test ( BUN/Creatinine ) 
ตรวจการทำงานของตับ/Liver Function test ( SGOT/SGPT ) 
ตรวจระดับกรดยูริก โรคเก๊าท์ ( Uric Acid ) 
ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด ( Cholesterol/Triglyceride ) 
ตรวจแยกระดับไขมันป้องกันหัวใจ ( HDL- Cholesterol ) 
ตรวจแยกระดับไขมันทำลายหัวใจ ( LDL- Cholesterol ) 
ตรวจเอ็นไซน์ตับ ( Alk.phosphatase) 
ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด ( Urine Analysis ) 
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( EKG )


รายการตรวจเพิ่มเติมพิเศษ

 • ตรวจหากรุ๊ปเลือด ( ABO ) 
 • ตรวจหาเชื้อและหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี ( HBsAg, HBsAb ) 
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ ( Anti - HAV IgG ) 
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ (Anti - HAV IgM )
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ซี ( Anti HCV ) 
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ ( Anti HIV ) 
 • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส( VDRL ) 
 • ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ ( AFP ) 
 • ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้และทางเดินอาหาร ( CEA ) 
 • ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก ( PSA ) 
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ ( CA 125 )
 • ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม ( CA 153 )
 • ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้, ตับอ่อน ( CA 19-9 )
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( EKG ) 
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน  ( Upper Abdomen Ultrasound ) 
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง ( Lower Abdomen Ultrasound ) 
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด  ( Whole Abdomen Ultrasound )

คำแนะนำก่อนตรวจสุขภาพ

งดอาหารก่อนมารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 ช.ม. จิบน้ำเปล่าได้ 
การตรวจไขมันในเลือด ควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 72 ช.ม. และควรงดอาหาร 12 - 14 ช.ม.ก่อนมารับการตรวจ 
ทำจิตใจใสบายและพักผ่อนให้เพียงพอ ก่อนมารับการตรวจ 
สุภาพสตรีไม่ควรตรวจปัสสาวะในช่วงมีประจำเดือน ควรใส่เสื้อที่สะดวกกับการเจาะเลือด