Promotion

สำหรับโปรโมชั่น วัคซีน

สิ่งที่ดีกว่าการรักษา คือการป้องกัน มาปกป้องคนที่คุณรักด้วยการรับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆนะคะ

"ไข้หวัดใหญ่" รู้ก่อน/ดูแลก่อน/หายก่อน

รวดเร็ว แม่นยำ ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น ว่าเป็น "ไข้หวัดใหญ่" หรือไม่? 
ใช้เวลา 20 นาที เพียง 500.- เท่านั้น