Thaniyamedicalclinic

" >
Promotion สำหรับโปรโมชั่น วัคซีน

สำหรับโปรโมชั่น วัคซีน

สิ่งที่ดีกว่าการรักษา คือการป้องกัน

มาปกป้องคนที่คุณรักด้วยการรับวัคซีนป้องกันร้องโรคต่างๆนะคะ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ธนิยะ เมดิคอล คลินิก

ชั้น 4 อาคารธนิยะพลาซ่า

โทรศัพท์ 02-231-2100

Line: @Clinicthaniya

Facebook : Thaniyamedicalclinic