บอกลาการยกกระชับใบหน้าที่มาพร้อมกับความเจ็บ

3D HIFU  Lines   เพื่อการยกกระชับใบหน้าโดยปราศจากความรู้สึกเจ็บ  ด้วยนวัตกรรม Fractioned Beam Technology ที่ปล่อยพลังงานคลื่นอัลตร้าซาวน์เข้มข้นสูงออกมา 1,000 ครั้งต่อวินาที จึงทำให้ขณะรับการรักษาไม่รู้สึกเจ็บ

ปลอดภัย ไม่เจ็บ

 

3D HIFU Lines คืออะไร?

          3D HIFU  Lines  ช่วย ยกกระชับใบหน้า ยกกระชับแก้ม  คาง 2 ชั้น    ยกกระชับและลดเลือนริ้วรอยบริเวณรอบดวงตา  หน้าผาก  โดยปราศจากความรู้สึกเจ็บ

 

3D HIFU Lines ทำงานอย่างไร?

          3D HIFU  Lines  ผสมผสาน 3 applicator เพื่อตอบโจทย์ความงามในทุกปัญหา

          1. ยกกระชับแก้ม คาง 2 ชั้น และช่วยกระตุ้นให้มีการจัดเรียงตัวใหม่ของคอลลาเจนใต้ผิว กระตุ้นการทำงานของไฟโบรบลาสสต์เซลล์ให้ผลิตเส้นใยคอลลาเจนและอีลาสตินเพิ่มมากขึ้น ด้วย Spatula Applicator ซึ่งผลิต HIFU ทำให้คลื่น Focusing Ultrasound ออกมามีรูปแแบเป็นเส้นที่มีความยาว 10 mm. เพิ่ม Treated Area ใต้ผิวมากขึ้น ทั้งยังมีการทำการรักษาด้วย "Criss- Cross" Technique ทำให้ได้ประสิทธืภาพจาก HIFU สูงยิ่งขึ้น จากผิวที่ได้รับ Intensity ของพลังงาน สูงขึ้นเป็น 2 เท่า 

          2. ยกกระชับและลดเลือนริ้วรอยบริเวณรอบดวงตา หน้าผาก ช่วยให้เส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวเดิมมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น กระตุ้นให้มีการผลัดเซลล์ผิวเก่าออก กระตุ้นให้มีการจัดเรียงตัวใหม่ของเส้นใยคอลลาเจน กระตุ้นให้มีการผลิตเส้นใยคอลลาเจนและอีลาสตินมากขึ้น ด้วย Trifocal Applicator เป็น Circular Flux Ultrasound Technology ที่มีความถี่ 3 MHz  มีระดับความลึกของคลื่นอัลตร้าซาวน์ 3 ระดับ  ได้แก่ 1,1.5 และ 2 mm.

          3. ช่วยกระตุ้น Healing Process ช่วยส่งเสริมกระบวนการผลิตเส้นใยคอลลาเจน ทำให้เกิด Skin Rejuvenation  และยังช่วยเพิ่มการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนในระดับเซลล์ ทำให้การผลิตเส้นใยคอลลเจนเป็นไปไปอย่างรวดเร็ว และยังเร่งกระบวนการผลัดเซลล์ผิว ด้วย Low Level Lase Light Applicator ที่ปล่อยแสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำความยาวคลื่น 635 mm.

 

ระยะเวลาการรักษานานเท่าไหร่?

          3D HIFU Lines ใช้เวลาการทำประมาณ 40-60 นาที ภายหลังเสร็จสิ้นการรักษา พบว่าร่องแก้มดูตื้นขึ้น ผิวตึงกระชับ (Lifting/Tightening) ลดริ้วรอยเล็กๆ (Fine lines) ผลการรักษาจะเห็นได้อย่างชัดเจนภายหลังเข้ารับการรักษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ผลการรักษาสามารถคงอยู่ได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี (ขึ้นอยู่กับคุณภาพผิวและลักษณะปัญหาของแต่ละบุคคล) ทั้งนี้สามารถรับการรักษาเพิ่มเติม (Touch-up) ได้ทุกๆ 6 สัปดาห์ และสามารถทำการรักษาได้ 3 ครั้ง ใน 1 ปี

 

หลังการรักษาผลเป็นอย่างไร?

          สามารถกลับไปใช้กิจกรรม ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แต่งหน้าได้ทันที คนไข้จะมีความรู้สึกตึงๆที่ผิวในบริเวณที่รักษาและจะรู้สึกผิวฟูๆ มีอาการบวมเล็กน้อย ใช้เวลา 2-3 วันก็ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ บางครั้งอาจรู้สึกว่าผิวแห้งลงเพียงเล็กน้อย ให้ทาครีมบำรุง และทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF อย่างน้อย 30

 

 

" >

Our Service

3D HIFU Lines

บอกลาการยกกระชับใบหน้าที่มาพร้อมกับความเจ็บ

3D HIFU  Lines   เพื่อการยกกระชับใบหน้าโดยปราศจากความรู้สึกเจ็บ  ด้วยนวัตกรรม Fractioned Beam Technology ที่ปล่อยพลังงานคลื่นอัลตร้าซาวน์เข้มข้นสูงออกมา 1,000 ครั้งต่อวินาที จึงทำให้ขณะรับการรักษาไม่รู้สึกเจ็บ

ปลอดภัย ไม่เจ็บ

 

3D HIFU Lines คืออะไร?

          3D HIFU  Lines  ช่วย ยกกระชับใบหน้า ยกกระชับแก้ม  คาง 2 ชั้น    ยกกระชับและลดเลือนริ้วรอยบริเวณรอบดวงตา  หน้าผาก  โดยปราศจากความรู้สึกเจ็บ

 

3D HIFU Lines ทำงานอย่างไร?

          3D HIFU  Lines  ผสมผสาน 3 applicator เพื่อตอบโจทย์ความงามในทุกปัญหา

          1. ยกกระชับแก้ม คาง 2 ชั้น และช่วยกระตุ้นให้มีการจัดเรียงตัวใหม่ของคอลลาเจนใต้ผิว กระตุ้นการทำงานของไฟโบรบลาสสต์เซลล์ให้ผลิตเส้นใยคอลลาเจนและอีลาสตินเพิ่มมากขึ้น ด้วย Spatula Applicator ซึ่งผลิต HIFU ทำให้คลื่น Focusing Ultrasound ออกมามีรูปแแบเป็นเส้นที่มีความยาว 10 mm. เพิ่ม Treated Area ใต้ผิวมากขึ้น ทั้งยังมีการทำการรักษาด้วย "Criss- Cross" Technique ทำให้ได้ประสิทธืภาพจาก HIFU สูงยิ่งขึ้น จากผิวที่ได้รับ Intensity ของพลังงาน สูงขึ้นเป็น 2 เท่า 

          2. ยกกระชับและลดเลือนริ้วรอยบริเวณรอบดวงตา หน้าผาก ช่วยให้เส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวเดิมมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น กระตุ้นให้มีการผลัดเซลล์ผิวเก่าออก กระตุ้นให้มีการจัดเรียงตัวใหม่ของเส้นใยคอลลาเจน กระตุ้นให้มีการผลิตเส้นใยคอลลาเจนและอีลาสตินมากขึ้น ด้วย Trifocal Applicator เป็น Circular Flux Ultrasound Technology ที่มีความถี่ 3 MHz  มีระดับความลึกของคลื่นอัลตร้าซาวน์ 3 ระดับ  ได้แก่ 1,1.5 และ 2 mm.

          3. ช่วยกระตุ้น Healing Process ช่วยส่งเสริมกระบวนการผลิตเส้นใยคอลลาเจน ทำให้เกิด Skin Rejuvenation  และยังช่วยเพิ่มการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนในระดับเซลล์ ทำให้การผลิตเส้นใยคอลลเจนเป็นไปไปอย่างรวดเร็ว และยังเร่งกระบวนการผลัดเซลล์ผิว ด้วย Low Level Lase Light Applicator ที่ปล่อยแสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำความยาวคลื่น 635 mm.

 

ระยะเวลาการรักษานานเท่าไหร่?

          3D HIFU Lines ใช้เวลาการทำประมาณ 40-60 นาที ภายหลังเสร็จสิ้นการรักษา พบว่าร่องแก้มดูตื้นขึ้น ผิวตึงกระชับ (Lifting/Tightening) ลดริ้วรอยเล็กๆ (Fine lines) ผลการรักษาจะเห็นได้อย่างชัดเจนภายหลังเข้ารับการรักษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ผลการรักษาสามารถคงอยู่ได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี (ขึ้นอยู่กับคุณภาพผิวและลักษณะปัญหาของแต่ละบุคคล) ทั้งนี้สามารถรับการรักษาเพิ่มเติม (Touch-up) ได้ทุกๆ 6 สัปดาห์ และสามารถทำการรักษาได้ 3 ครั้ง ใน 1 ปี

 

หลังการรักษาผลเป็นอย่างไร?

          สามารถกลับไปใช้กิจกรรม ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แต่งหน้าได้ทันที คนไข้จะมีความรู้สึกตึงๆที่ผิวในบริเวณที่รักษาและจะรู้สึกผิวฟูๆ มีอาการบวมเล็กน้อย ใช้เวลา 2-3 วันก็ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ บางครั้งอาจรู้สึกว่าผิวแห้งลงเพียงเล็กน้อย ให้ทาครีมบำรุง และทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF อย่างน้อย 30