Treatments

นวดไทย

นวดแผนไทย เป็นการกดเน้น ตามแนวกล้ามเนื้อ ช่วยให้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อผ่อนคลายลง

นวดศีรษะ

นวดกดจุด รวมนวดคลายกล้ามเนื้อที่ศีรษะ ต้นคอ ไหล่ กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต เพื่อผ่อนคลาย หลับได้ดีขึ้น

นวดฝ่าเท้า

นวดเท้า เป็นการปรับสมดุลในร่างกาย เนื่องจากมีจุดสะท้อนของอวัยวะภายในร่างกายที่ฝ่าเท้า และเท้า