Treatments

นวดอโรมา

นวดตัว SWEDISH AROMA,SPORT ด้วยใช้น้ำมัน AROMA 

 มีให้เลือกทั้ง 60 นาที หรือ 90 นาที

นวดสปอร์ท

การนวดคลายกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บเนื่องจากการออกกำลังกายหักโหมจนเกินไป ทำให้เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน หรืออาการล้าตามกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดตระคริว 120 นาที

นวดตัว SWEDISH AROMA,SPORT ด้วย ครีมนวดบำรุง
 มีให้เลือกทั้ง 60 นาที ,90 นาที หรือ 120 นาที